Liturgické oznamy

Plán podujatí

· dnes o 1330 je na fare stretnutie malých lektorov

· požehnanie novostavieb –

o  začíname o 1400 z dolného konca smerom na horný koniec a potom končiny

o na budúci víkend sa u nás pod vedením Modlitieb matiek koná Modlitbové trojdnie pre všetky matky a záujemcov z Rabčíc a blízkeho okolia – začína sa v piatok po sv. omši a podrobný program na ďalšie dni nájdete vonku na nástenke

· pre snúbencov – termín sobášnej náuky na 11.3.2017 je už plne obsadený; záujemcovia o prípravu na manželstvo sa môžu prihlásiť aj na kurzy ponúkané na stránke – www.domanzelstva.sk (viď aj na nástenke)

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice

Neprehliadni 

Jubilejný rok sv. Martina

11. november 2016 - 11. november 2017

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

Víkendová príprava na sv. manželstva

pozri viac

Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.

spišský diecézny biskup

 

Milí bratia kňazi, zasvätené osoby a celý Boží ľud Spišskej diecézy,

s pocitom vďačnosti Bohu, Pánovi času a dejín si uvedomujeme svoju identitu Božích detí na základe daru viery a sviatosti krstu, ktorý nás zjednocuje. Uvedomujeme si tiež, že naša spišská partikulárna Cirkev plní svoje poslanie pod mocným príhovorom sv. Martina, biskupa z Tours, ktorý je nebeským patrónom nášho katedrálneho chrámu i celej diecézy. 

V novembri 2016 si pripomíname 1700 rokov od jeho narodenia a o rok, v novembri 2017, zas 1620 rokov od smrti tohto vynikajúceho svätca. Preto aj my, nadväzujúc na slávenie celocirkevného Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva, počnúc dňom 11. novembra 2016 až do 11. novembra 2017 budeme celý tento rok prežívať' ako Jubilejný rok sv. Martina, ktorý sa, v svojom živote vyznamenal mimoriadnou horlivosťou za prehĺbenie duchovného života veriacich, obdivuhodným úsilím o budovanie farských spoločenstiev v jeho diecéze Tours v Galli a skutkami milosrdenstva. 

Týmto otváram Jubilejný rok sv. Martina v Spišskej partikulárnej Cirkvi v uvedenom časovom vymedzení so všetkými náležitosťami, ktoré k tejto duchovnej a kultúrnej udalosti patria. 

Nech nás príklad života a čností sv. Martina podnieti k horlivosti vo vlastnom duchovnom živote, k odvahe vydávať svedectvo o svojej viere a ku konaniu skutkov telesného aj duchovného milosrdenstva. Nech sa všetky iniciatívy tohto jubilejného roka, tak spoločné ako aj fakultatívne, uskutočňujú pod záštitou sv. Martina a jeho mocný príhovor u Boha nech sa prejaví vo forme duchovného dobra, po ktorom v hĺbke srdca túžime a prosíme od láskavého Pána Boha. Plnomocné odpustky, ktoré nám pre tento jubilejný rok sv. Martina štedro udelil Svätý Otec František, nech sú pre nás zárukou získania Božích milostí a raz aj získania večnej blaženosti. 

Dané v Spišskej Kapitule, dňa 9. novembra, roku Pána 2016. 

 

 Mons. Štefan Sečka, spišský biskup 

deň

liturgické slávenie

čas

úmysel

Pondelok

23. 1. 2017

 

7:00

†  Ján Machajda  618

Utorok

 24. 1. 2017

sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa cirkvi

18:00

†  Johana a Ján Vojtašák  a synovia  512

Streda

25. 1. 2017

obrátenie sv.Pavla, apoštola

17:30

s deťmi

za božie požehnanie Ľubomíra Vojtašáka 40. nar.

Štvrtok

26. 1. 2017

sv. Timoteja a Títa, biskupov

18:00

†  Augustín  Kolčák  551

 

Piatok

27. 1. 2017

 

18:00

†  Ľubomír Bandík

Sobota

28. 1. 2017

sv. tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

7:00

†  Jozef, Roman a rodičia Lach  385

Nedeľa

29. 1. 2017

 štvrtá  nedeľa v období cez rok

8:00

na úmysel   † Jozef Ogurek  484

10:30

za  veriacich  farnosti