Liturgické oznamy

Plán podujatí

oznam pre účastníkov tábora -

                 - tábor sa začína zajtra sv. omšou a končí v piatok pred obedom

                 - deti nech prídu zajtra o 730 na faru, kde si zložia veci a pripravia sa na sv. omšu

                 - treba si so sebou priniesť všetko, čo je napísané v prihláške a taktiež nezabudnúť na kartičku poistenca a na potvrdenie, ktoré si mali deti vyzdvihnúť pred týždňom v sakristii a ak tak neurobili, nech si ho vyzdvihnú dnes a donesú zajtra vypísané so sebou

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice

Neprehliadni 

1656 - 1816 - 2016

360 rokov farnosti Rabčice a 200 rokov kostola Všetkých svätých

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

Víkendová príprava na sv. manželstva

pozri viac

Jubileum

1.11.2015 - 1.11.2016

Jubilejný rok postavenia a požehnania Kostola

Všetkých svätých v Rabčiciach

1.11.2015 – 1.11.2016

 

 

Podujatia počas Jubilejného roku kostola a farnosti

(je možná zmena, ako aj nárast podujatí)

 

 

celý rok – detské sv. omše – hlavná myšlienka je výročie kostola a farnosti – deti budú zbierať tzv. „rabčičáky“ – „mince“ s motívom výročia

 

 

 

 

September / október – slávnostné kázanie vdp. dekana Blažeja Dibdiaka (podľa jeho možností)

 

1.10. 2016 (sobota) – druhá púť k hrobom kňazov – podľa určenia dátumu sv. birmovania

 

3.9. 2016 (sobota) – sviatosť birmovania (podľa určenia termínu   o. biskupom)

 

z príležitosti možnosti získania úplných odpustkov  – adorácie, modlitby,...

 

ODPUST 2016 – slávnostný program (viac dní) – pozvaný diecézny o. biskup

Odpustky vo Svätom roku milosrdenstva

 

Sv. otec František hovorí -

„Prial by som si, aby jubilejné odpustky zasiahli každého ako ozajstná skúsenosť Božieho milosrdenstva, ktoré prichádza všetkým v ústrety s tvárou Otca, ktorý prijíma a odpúšťa, úplne zabúdajúc na spáchaný hriech. Pre zažitie a získanie odpustenia sú veriaci povolaní urobiť krátku púť cez Svätú bránu, otvorenú v každej katedrále alebo v kostoloch určených diecéznym biskupom, a v štyroch pápežských bazilikách v Ríme, ako znamenie hlbokej túžby po skutočnej konverzii. Rovnako nariaďujem, aby v pútnických chrámoch, kde bola otvorená Brána milosrdenstva, a v kostoloch, ktoré sú tradične označované ako jubilejné, bolo tiež možné získať jubilejné odpustky. Je dôležité, aby bol tento okamih spojený v prvom rade so sviatosťou zmierenia a slávením Eucharistie s dôrazom na milosrdenstvo. Bude potrebné sprevádzať toto slávenie s vyznaním viery a modlitbou za mňa a za úmysly, ktoré nosím v srdci pre dobro Cirkvi a celého sveta.“

 

Viac...

deň

liturgické slávenie

čas

úmysel

Pondelok

18. 7. 2016

 

8:00

 

za požehnanie detí na tábore

Utorok

19. 7. 2016

 

18:00

†  Gizela a Alojz Turác

Streda

20. 7. 2016

 

 

 

Štvrtok

21. 7. 2016

 

18:00

†   Angela a Ján Bandík

Piatok

22. 7. 2016

sv. Márie Magdalény

18:00

 

†   Ignác, Angela , Edita a Vladimír Lukašák

Sobota

23. 7. 2016

sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy

7:00

 

† Roman, Emília a syn Roman Fiták

Nedeľa

24. 7. 2016

    sedemnásta nedeľa v období cez rok

7:00

na úmysel     † Milan Turác a z Rod. Tatarkovej  333

9:00

za  veriacich  farnosti