Liturgické oznamy

Plán podujatí

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice

NEPREHLIADNITE

Jubilejný rok sv. Martina

11. november 2016 - 11. november 2017

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

Víkendová príprava na sv. manželstva

pozri viac

Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.

spišský diecézny biskup

 

Milí bratia kňazi, zasvätené osoby a celý Boží ľud Spišskej diecézy,

s pocitom vďačnosti Bohu, Pánovi času a dejín si uvedomujeme svoju identitu Božích detí na základe daru viery a sviatosti krstu, ktorý nás zjednocuje. Uvedomujeme si tiež, že naša spišská partikulárna Cirkev plní svoje poslanie pod mocným príhovorom sv. Martina, biskupa z Tours, ktorý je nebeským patrónom nášho katedrálneho chrámu i celej diecézy. 

V novembri 2016 si pripomíname 1700 rokov od jeho narodenia a o rok, v novembri 2017, zas 1620 rokov od smrti tohto vynikajúceho svätca. Preto aj my, nadväzujúc na slávenie celocirkevného Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva, počnúc dňom 11. novembra 2016 až do 11. novembra 2017 budeme celý tento rok prežívať' ako Jubilejný rok sv. Martina, ktorý sa, v svojom živote vyznamenal mimoriadnou horlivosťou za prehĺbenie duchovného života veriacich, obdivuhodným úsilím o budovanie farských spoločenstiev v jeho diecéze Tours v Galli a skutkami milosrdenstva. 

Týmto otváram Jubilejný rok sv. Martina v Spišskej partikulárnej Cirkvi v uvedenom časovom vymedzení so všetkými náležitosťami, ktoré k tejto duchovnej a kultúrnej udalosti patria. 

Nech nás príklad života a čností sv. Martina podnieti k horlivosti vo vlastnom duchovnom živote, k odvahe vydávať svedectvo o svojej viere a ku konaniu skutkov telesného aj duchovného milosrdenstva. Nech sa všetky iniciatívy tohto jubilejného roka, tak spoločné ako aj fakultatívne, uskutočňujú pod záštitou sv. Martina a jeho mocný príhovor u Boha nech sa prejaví vo forme duchovného dobra, po ktorom v hĺbke srdca túžime a prosíme od láskavého Pána Boha. Plnomocné odpustky, ktoré nám pre tento jubilejný rok sv. Martina štedro udelil Svätý Otec František, nech sú pre nás zárukou získania Božích milostí a raz aj získania večnej blaženosti. 

Dané v Spišskej Kapitule, dňa 9. novembra, roku Pána 2016. 

 

 Mons. Štefan Sečka, spišský biskup 

FARSKÉ OZNAMY

od 24.9. do 1.10.2017

· V utorok (26. 9.) o 16:30 na fare bude prvé poprázdninové stretnutie malých lektorov. Srdečne pozývame deti už od 4. ročníka, ktoré majú záujem slúžiť na sv. omšiach čítaním prosieb. Tešia sa na Vás animátorky.

· V stredu bude sv. omša za účasti detí o 17.30. Pozývam na ňu všetky deti ZŠ, zvlášť tretiakov, pre ktorých to bude súčasť prípravy na 1. sv. prijímanie.

· V stredu 27.9. bude mať naša farnosť Duchovný most s našim kňazským seminárom. Je to deň, keď sa v seminári modlia za našu farnosť a aj my chceme na nich pamätať vo svojich modlitbách a obetách.

· Sobášna náuka pre prihlásených bude v sobotu 30.9. v Hasičskom dome v Rabči. Prezentácia je od 8.30 do 9.00

· Na budúcu nedeľu bude spoločná modlitba sv. ruženca o 14.30, keďže začína mesiac október.

· Úplne odpustky môžu získať tí, čo sa pomodlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v nábožnom združení. Na získanie odpustkov treba: 1. pomodliť sa aspoň päť desiatkov ruženca, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Samozrejme sú potrebné obvyklé podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca. Využívajme túto možnosť nielen v októbri, ale aj počas celého roka.

deň

liturgické slávenie

čas

úmysel

Nedeľa

24. 9.

dvadsiata piata nedeľa v období cez rok

 

 

Pondelok

25. 9.

 

18:00

za zdravie a Božie požehnanie Ferdinanda 75. nar.

Utorok

26. 9.

 

7:00

†  Alojz Vons

Streda

27. 9.

sv. Vincenta de Paul, kňaza

17:30

s deťmi

Za zdravie Ľudmily, 80. nar.

Štvrtok

28. 9.

 

18:00

† Ján Turác  335

Piatok

29. 9.

sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

18:00

† Florián Bandík

Sobota

30. 9.

sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa cirkvi

7:00

† Štefan, Angela a Ignác Bandík  512

Nedeľa

1. 10.

dvadsiata šiesta nedeľa v období cez rok

8:00

† Janka, Margita a Ignác Bolibruch

10:30

za  veriacich  farnosti