Liturgické oznamy

Plán podujatí

· o modlitbu sv. ruženca pol hodiny pred sv. omšou poprosím – v utorok 8. A. chlapci, v stredu 7. trieda dievčatá, vo štvrtok 7. trieda chlapci a v piatok 6. B. dievčatá

· na budúcu nedeľu o1500 bude v Banášoch požehnanie kaplnky

· na budúcu nedeľu nezabudnite, že sa mení čas - o 300 posúvame na 200 hod.

· z krstu Vanesy venovali na kostol 50 € - PBZ!

· Horlitelia misií prispeli sumou –

o          Františka Slovíková – 206 €

                           spolu všetci horlitelia sumou 763 €

 

 

o v rámci podpory aktivít mládeže farnosti v oblasti dobrovoľníctva Rímskokatolícky farský úrad Rabčice vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na rôzne aktivity mládeže vo farnosti – viacej informácií sa dozviete na internetovej stránke farnosti, kde nájdete aj vzor žiadosti o finančnú dotáciu a podmienky na jej prijatie

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice

Neprehliadni 

Ja som cesta, pravda a život.

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

V časti „sviatosti - sv. manželstva“ je rozpis sobášnych náuk na rok 2014

V časti „sv. - krsty“ je rozpis krstov na rok 2014

 

Víkendová príprava na sv. manželstva

pozri viac

26.10.2014 o 1500 - Požehnanie kaplnky

23.11.2014 o 1700 - spoločné stretnutie Farskej hospodárskej rady a Farskej pastoračnej rady farnosti na fare, kde by som prosil o účasť všetkých  členov

deň

liturgické slávenie

čas

úmysel

Pondelok

20. 10. 2014

 

 

 

Utorok

 21. 10. 2014

 

18:00

 †  Janka a Jozef Fider  169

Streda

22. 10. 2014

 

17:30

s deťmi

    †   Jozef, Juliana, Viliam a Jozef Lukašák

Štvrtok

23.10. 2014

 

18:00

† Ignác Oleš 30. deň

Piatok

24. 10. 2014

výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Martina

18:00

za požehnanie dobrodincov a donorov kaplnky v Banášoch

Sobota

25. 10. 2014

 

15:00

sobášna sv. omša za Katarínu a Martina

Nedeľa

 26. 10. 2014

 

     tridsiata nedeľa  v období cez rok

8:00

na úmysel  †  z rodiny Vonsovej a Mičiniakovej

10:30

za  veriacich  farnosti