Liturgické oznamy

Plán podujatí

· dnes o 1400 je na fare stretnutie malých lektorov

· dnes o 1500 je v kostole modlitba posvätného ruženca pod vedením ruže Alžbety Grobarčíkovej

· dnes o 1600 je na fare stretnutie rodičov tretiakov - tých, ktorí chodia prvý krát na tieto stretnutia

stredou začína pôstne obdobie; v stredu je prísny pôst - zákaz jesť mäso a len raz do dňa sa možno dosýta najesť, pričom možno ešte dvakrát prijať trochu pokrmu

Počas pôstu sa oltáre nezdobia kvetmi a organ hrá len pri speve a nehrajú sa prelúdiá - výnimkou sú nedele

· modlitbou krížovej cesty je možné za obvyklých podmienok získať úplné odpustky; taktiež modlitbou "Dobrý a preláskavý Ježišu" po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného

· krížová cesta sa počas pôstu bude modliť každý piatok vždy pol hodiny pred sv. omšou

· vo štvrtok je po sv. omši adorácia s modlitbou za oslobodenie a požehnanie s možnosťou získania úplných odpustkov

· na budúcu sobotu (13.2.) pozývam všetkých účastníkov koledníkov a animátorov Dobrej noviny na faru o 1400 - bude spoločné stretnutie a asi dôjde aj pizza... :-)

· na budúcu nedeľu je pravidelná jarná zbierka na charitu...

· 12. marca je v Nitre Modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov - viac info na nástenke

· birmovancom pripomínam, že v piatok je spoločné stretnutie a že je potrebné vedieť modlitby a pravdy, ktoré nájdu na stránke farnosti

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice

Neprehliadni 

1656 - 1816 - 2016

360 rokov farnosti Rabčice a 200 rokov kostola Všetkých svätých

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

Víkendová príprava na sv. manželstva

pozri viac

Jubileum

1.11.2015 - 1.11.2016

Jubilejný rok postavenia a požehnania Kostola

Všetkých svätých v Rabčiciach

1.11.2015 – 1.11.2016

 

 

Podujatia počas Jubilejného roku kostola a farnosti

(je možná zmena, ako aj nárast podujatí)

 

 

celý rok – detské sv. omše – hlavná myšlienka je výročie kostola a farnosti – deti budú zbierať tzv. „rabčičáky“ – „mince“ s motívom výročia

 

6.3.2016 (nedeľa) – slávnostné kázanie bývalého kňaza v Rabčiciach – vdp. Viliam Maretta

 

4.4.2016 (nedeľa) – slávnostné kázanie rodáka z Rabčíc – vdp. Štefan Mordel

 

???...??? – podľa ich časových možností – kňazi rodáci pôsobiaci v USA

 

23.4.2016 (sobota) – prvá púť k hrobom kňazov

 

15.5.2016 (nedeľa) – slávnosť – 90. rokov Hasičského zboru v Rabčiciach – sv. omša a program

 

máj/jún – slávnostné kázanie vdp. dekana Blažeja Dibdiaka (podľa jeho možností)

 

4.6. 2015 (sobota) – Deň radosti – program pre deti

 

11.6.2016 - pravdepodobne púť do Smižian (Božie milosrdenstvo)

 

sept / okt 2016 (sobota) – druhá púť k hrobom kňazov – podľa určenia dátumu sv. birmovania

 

sept / okt 2016 – sviatosť birmovania (podľa určenia termínu   o. biskupom)

 

z príležitosti možnosti získania úplných odpustkov  – adorácie, modlitby,...

 

ODPUST 2016 – slávnostný program (viac dní) – pozvaný diecézny o. biskup

Odpustky vo Svätom roku milosrdenstva

 

Sv. otec František hovorí -

„Prial by som si, aby jubilejné odpustky zasiahli každého ako ozajstná skúsenosť Božieho milosrdenstva, ktoré prichádza všetkým v ústrety s tvárou Otca, ktorý prijíma a odpúšťa, úplne zabúdajúc na spáchaný hriech. Pre zažitie a získanie odpustenia sú veriaci povolaní urobiť krátku púť cez Svätú bránu, otvorenú v každej katedrále alebo v kostoloch určených diecéznym biskupom, a v štyroch pápežských bazilikách v Ríme, ako znamenie hlbokej túžby po skutočnej konverzii. Rovnako nariaďujem, aby v pútnických chrámoch, kde bola otvorená Brána milosrdenstva, a v kostoloch, ktoré sú tradične označované ako jubilejné, bolo tiež možné získať jubilejné odpustky. Je dôležité, aby bol tento okamih spojený v prvom rade so sviatosťou zmierenia a slávením Eucharistie s dôrazom na milosrdenstvo. Bude potrebné sprevádzať toto slávenie s vyznaním viery a modlitbou za mňa a za úmysly, ktoré nosím v srdci pre dobro Cirkvi a celého sveta.“

 

Viac...

7.2. o  16:00 - stretnutie rodičov tretiakov na fare (tí, ktorí chodia prvý krát)

7.2. o  18:00 - stretnutie miništrantov na fare

Stretnutia birmovancov - pozri viac na odkaz pri sviatosti birmovania - vypísané ďalšie termíny stretnutí na február až apríl!

deň

liturgické slávenie

čas

úmysel

Pondelok

8. 2. 2016

 

 

 

Utorok

9. 2. 2016

 

 

 

Streda

10. 2. 2016

Popolcová streda

prísny pôst

 

 

7:00

† Augustín, Johana , Anna a Július a František Briliak

18:00

† Jozefína, Augustín, Magdaléna a Augustín Slovík   284

Štvrtok

11. 2. 2016

 

18:00

 

za Božie požehnanie rodiny Martina

Piatok

12. 2. 2016

 

18:00

†  Ignác Vorek 1. výročie

Sobota

13. 2. 2016

 

7:00

†  z rod. Kolčák, Skurčák, Sučák a Kozák

Nedeľa

14. 2. 2016

 

 

  prvá pôstna nedeľa

 

 

8:00

na úmysel†  Mária Vonsová

10:30

 

za  veriacich  farnosti