Liturgické oznamy

Plán podujatí

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice

Neprehliadni 

Ja som cesta, pravda a život.

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

V časti „sviatosti - sv. manželstva“ je rozpis sobášnych náuk na rok 2014

V časti „sv. - krsty“ je rozpis krstov na rok 2014

 

Víkendová príprava na sv. manželstva

pozri viac

Najbližšie sobášna náuka bude 27.9.2014 v sobotu na fare v Rabčiciach. Je určená všetkým, ktorí chcú sviatosť manželstva uzavrieť od daného dátumu do začiatku pôstneho obdobia 2015. Kto sa nemôže zúčastniť, je v ponuke možnosť uvedená vo vyššie umiestnenom odkaze.

26.9.2014 o 1900 - Stretnutie lektorov farnosti, kde by som prosil o účasť všetkých lektorov (dospelých ako aj mládež)

27.9.2014 celý deň - Sobášna náuka pre snúbencov - presný začiatok a približný koniec sa dozviete v oznamoch

5.10.2014 o 1500 - stretnutie rodičov tretiakov na fare - spoločný začiatok prípravy na prvé sväté prijímanie detí

5.102014 o 1730 - Stretnutie miništrantov farnosti na fare

11.10.2014 - púť / výlet - pravdepodobne Trenčín a Skalka pri Trenčíne - toto sa v priebehu spresní a vyhlási v kostole

17. - 19.10.2014 - Duchovná obnova pre mladých

26.10.2014 o 1500 - Požehnanie kaplnky

10.10.2014 o 1900 - Stretnutie / obnova animátorov birmovancov farnosti na fare (prosím o účasť všetkých, ktorí boli v službe animátora!

23.11.2014 o 1700 - spoločné stretnutie Farskej hospodárskej rady a Farskej pastoračnej rady farnosti na fare, kde by som prosil o účasť všetkých  členov

deň

liturgické slávenie

čas

úmysel

Pondelok

8. 9. 2014

Narodenie Panny Márie

7:00

† Anton, Jozef a Mária Mordel (68)

Utorok

9. 9. 2014

 

 

 

Streda

10. 9. 2014

 

18:00

 Za božie požehnanie Rudolfa a Melánie - 50 r. manželstva

Štvrtok

11.  9. 2014

 

17:00

Viera a František 25. rokov manželstva

Piatok

12.  9. 2014

 

 

 

Sobota

13. 9. 2014

sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa cirkvi

 

 

 

Nedeľa

14. 9. 2014

 

 

     dvadsiata štvrtá  nedeľa   v období

 cez rok

povýšenie svätého kríža

8:00

 na úmysel   †  Florián Bandík  491

10:30

 

na úmysel kňaza