Liturgické oznamy

Plán podujatí

· sv. spoveď je dnes v Rabči poobede do 1630; v pondelok v Zubrohlave a v Kline od 1400 do 1630 a vo Veselom od 1830 do 2030; v utorok v Mútnom od 1400 do 1630 – ešte môžete využiť tieto možnosti

· v stredu sa končí Pôstne obdobie, začína Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania

· počas Veľkonočného trojdnia sa do kostola vchádza bočným vchodom

· počas Trojdnia je možnosť získania odpustkov za obvyklých podmienok a to konkrétne –

o                      pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom hymnu Tantum ergo

o                      za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgických obradoch na Veľký piatok

o                      pri obnove krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu

· program a obrady jednotlivé dni Trojdnia –

o        Zelený štvrtok

 od skončenia sv. omše do polnoci je bdenie v Getsemanskej záhrade

 ružencové spoločenstvá majú rozpis na toto bdenie – prosím, aby si ho všimli a podľa neho sa zúčastnili na bdení

 v tento deň budem od 2030 do 2130 vysluhovať sv. zmierenia pre chlapov, ktorí sú z Rabčíc a prídu z robôt (veriaci IBA z Rabčíc!!!)

  Veľký piatok

 900 – spomínaná krížová cesta po obci

 po obradoch bude vyložená sviatosť až do soboty večera, kedy bude jej uloženie o 1800

 prosím zapísaných, aby prišli na nočnú stráž a adoráciu k Božiemu hrobu v noci a povzbudzujem aj ostatných k tejto nočnej modlitbe

  Biela sobota

 ráno ranné chvály v kostole

 na Vigíliu si prineste sviece na obnovu krstných sľubov

· na Veľkonočnú nedeľu bude rozdávateľ chodiť so sv. prijímaním ako je zvykom

· na budúcu nedeľu je výmena ružencových lístkov

· úmysly na sv. omše už môžete zapisovať do konca augusta

· od piatku je možné modliť sa deviatnik k Božiemu milosrdenstvu, je pri ňom potrebné modliť sa na úmysly, ktoré dal Ježiš sestre Faustíne (tie sú v jej Denníčku)

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice

Neprehliadni 

1815 - 2015

200 rokov od postavenia a požehnania stĺpu sv. Jozefa

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

Víkendová príprava na sv. manželstva

pozri viac

Stretnutie a obnova animátorov birmovancov - 10.4. (piatok) po sv. omši - prosím o účasť všetkých animátorov!!!

deň

liturgické slávenie

čas

úmysel

Pondelok

30. 3. 2015

pondelok veľkého týždňa

7:00

 

 

Utorok

31. 3. 2015

utorok veľkého týždňa

7:00

 

†  Janka, Anton, Lukrécia, František a Anton Tatarka

Streda

1. 4. 2015

streda veľkého týždňa

18:00

 

† z rodiny Tatarkovej a Fidrovej

Štvrtok

2. 4. 2015

zelený štvrtok pánovej večere

18:00

 

za zdravie a Božie požehnanie Jozefa Huráka 60. nar

Piatok

3. 4. 2015

    veľký piatok

prísny pôst

9:00

krížová cesta (von – podľa počasia)

  15:00

obrady

Sobota

4. 4. 2015

  biela sobota

8:00

ranné chvály

19:30

za zdravie a Božie požehnanie rodičov a ostatnej rodiny

Nedeľa

5. 4. 2015

 

 

   veľkonočná  nedeľa pánovho zmŕtvychvstania

8:00

na úmysel Juliana, Jozef, Viliam a Jozef Lukašák

10:30

za  veriacich  farnosti

17:00

vešpery