Liturgické oznamy

Plán podujatí

· modlitba sv. ruženca pol hodiny pred sv. omšou: utorok - malí lektori, streda – modlitby matiek, štvrtok – terciári a v piatok - speváci

· dnes o 1400 je na fare stretnutie malých lektorov

· sviatosť zmierenia pred odpustom sa bude vysluhovať nasledovne –

o                           žiaci základnej školy 4. – 8. ročník – streda od 1230 do 1400

o                           spoločná sv. spoveď (bude aj prvopiatkovou) – v piatok po sv. omši od 1900 do 2030

                 kňazi budú prichádzať postupne ako budú končiť sv. omše u seba, preto by som prosil o trpezlivosť

                 tiež chcem poprosiť z úcty k spovedníkom, aby ste neprichádzali úplne na konci, resp. po skončení termínu

                                                                    v piatok pred sv. omšou nebudem spovedať, nakoľko pomáham v Sihelnom, a taktiež nie v stredu

                                   k chorým – v piatok od 800; rozdávateľ sv. prijímania potom na sviatok Všetkých svätých (sobota) pôjde so sv. prijímaním k chorým po prvej sv. omši ako je zvykom

 v sobotu máme odpustovú slávnosť – je možné za obvyklých podmienok získať odpustky

 odpustky v prospech zosnulých –

o                                            veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky pre duše v očistci

o                                            veriaci, ktorí v čase od 1. do 8. novembra nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky pre duše v očistci a to raz denne v tomto čase

                 vo všetkých prípadoch treba splniť aj ostaté podmienky

 

 úmysly za duše zomrelých, ktoré chcete dať slúžiť v deň Pamiatky zosnulých, treba odovzdať, ako je zvykom, do pokladničky v chodbe kostola do piatku

 na misie ste darovali – 365 €, horlitelia misií – 773 € - PBZ!

  

o dnes poobede o 1500 bude v Banášoch požehnanie tamojšej kaplnky, všetci ste srdečne pozvaní na túto malú slávnosť

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice

Neprehliadni 

Ja som cesta, pravda a život.

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

V časti „sviatosti - sv. manželstva“ je rozpis sobášnych náuk na rok 2014

V časti „sv. - krsty“ je rozpis krstov na rok 2014

 

Víkendová príprava na sv. manželstva

pozri viac

26.10.2014 o 1500 - Požehnanie kaplnky

23.11.2014 o 1700 - spoločné stretnutie Farskej hospodárskej rady a Farskej pastoračnej rady farnosti na fare, kde by som prosil o účasť všetkých  členov

deň

liturgické slávenie

čas

úmysel

Pondelok

27. 10. 2014

 

 

 

 

Utorok

28. 10. 2014

sv. Šimona a Júdu, apoštolov

18:00

† Irena a Viktor Jašura

Streda

29. 10. 2014

 

17:30

S deťmi

† Angela Grobarčíková

Štvrtok

30. 10. 2014

 

18:00

 

†  rodičova synov z rodiny Vojtašákovej  512

Piatok

31. 10. 2014

 

18:00

 

†  Anna, Florián, Milan a Alojz Kolčák   228

Sobota

1. 11. 2014

Všetkých svätých

8:00

† Alojz Vons

 

10:30

 

na úmysel kňaza

Nedeľa

2. 11. 2014

 

 

spomienka na všetkých verných zosnulých Dušičky

tridsiata prvá nedeľa  v období

cez rok

8:00

 na úmysel

10:30

 

 za zosnulých veriacich  farnosti daných na úmysloch