Liturgické oznamy

Plán podujatí

· tento týždeň prebieha celoslovenský „Týždeň modlitieb mladých za mladých“

o                           počas tohto týždňa je možné zapojiť sa do modlitbovej kampane osobnou modlitbou, modlitbovým stretnutím (adorácia, spoločný ruženec, chvály…), prípadne inými vlastnými nápadmi

o                           vo štvrtok na záver sv. omše je adorácia s úmyslom modlitby za mládež – pozývam mladých na sv. omšu a adoráciu

· termín sobášnej náuky na 6.6. je už plne obsadený

o                            náuka sa bude konať v Rabči v Požiarnom dome pri zdravotnom stredisku s registráciou o 830 – ešte pripomeniem

o                            chcem upozorniť na prihlasovací formulár na našej stránke –

                                            je potrebné sa prihlásiť cezeň a prosím, aby ste si pozorne prečítali informácie na ňom

                                            tiež je potrebné si pozorne všimnúť odpoveď po zaregistrovaní – ak vás zaregistruje, tak vás bude informovať o zaslaní formulára a ak vás nezaregistruje, lebo je už obsadené, tak vám napíše, že nie je možné zaregistrovať – pozorne to prosím sledujte po vypísaní a zaslaní formulára!!!

                                            náuky na budúci rok budú zverejnené po dohode s kňazmi z daných farností na jeseň tohto roku

· na 13. júna na výlet / púť do Rajeckej Lesnej z detských sv. omší pôjdu dva autobusy – chcem požiadať tých rodičov detí, ktorí chcú ísť, nech mi to teraz po sv. omši prídu povedať do sakristie!

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice

Neprehliadni 

1815 - 2015

200 rokov od postavenia a požehnania stĺpu sv. Jozefa

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

Víkendová príprava na sv. manželstva

pozri viac

Stretnutie birmovancov a ich rodičov -

24.5.2015 (nedeľa) poobede o1600 v kostole

Opekačka prvoprijímajúcich detí -

31.5.2015 poobede na fare a vo farskej záhrade

deň

liturgické slávenie

čas

úmysel

Pondelok

25. 5. 2015

 Svätodušný pondelok

18:00

† Roman, Mária a Ignác Turác 342

Utorok

26. 5. 2015

sv. FilipaNeriho, kňaza

 18:00

 †  Jozef Slovík  234

Streda

27. 5. 2015

 

17:30

S deťmi

 †  Janka a Ignác Bublák

Štvrtok

28. 5. 2015

  nášho pána ježiša krista,najvyššieho a večného kňaza

18:00

     za mladých a birmovancov farnosti

Piatok

29. 5. 2015

 

7:00

 

na úmysel

Sobota

30. 5. 2015

 

 

 

 

Nedeľa

31. 5. 2015

  deviata nedeľa v období cez rok -  najsvätejšej trojice

8:00

 na úmysel † Júlia a Jozef Bejdák a st. rodičia

10:30

za veriacich farnosti