Liturgické oznamy

Plán podujatí

v Oravskom centre mládeže na Ústí sa koná v dňoch 6.- 7. septembra kurz Nenásilnej komunikácie, na ktorý organizátor srdečne pozýva – viac info na webe – www.ozviac.sk

 

pred nejakým časom sme dávali dokopy stretká, spoločenstvá a rôzne iné zoskupenia z farnosti a posielalo sa to aj s menami zodpovedných osôb na Biskupský úrad, nakoľko tam chcú koordinovať aktivity diecézy aj v tejto oblasti – za našu farnosť som poslal nasledovné údaje - ........; pre nich teraz prišla pozvánka z Biskupského úradu na úvodné spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v Ružomberku dňa 20. septembra – bližší program je na fare a na nástenke;

Prosil by som zodpovedné osoby, aby sa nejako dohodli a aby sa niekto od nás zúčastnil na tomto stretnutí, ja nebudem môcť, nakoľko je v ten deň tuná sobáš...

 

· vo štvrtok od 900 do 1000 bude sv. spoveď pre žiakov základnej školy, ktorá bude pre nich sv. spoveďou prvopiatkovou, ako aj pred začiatkom šk. roku

 

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice

Neprehliadni 

Ja som cesta, pravda a život.

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

V časti „sviatosti - sv. manželstva“ je rozpis sobášnych náuk na rok 2014

V časti „sv. - krsty“ je rozpis krstov na rok 2014

 

Víkendová príprava na sv. manželstva

pozri viac

Najbližšie sobášna náuka bude 27.9.2014 v sobotu na fare v Rabčiciach. Je určená všetkým, ktorí chcú sviatosť manželstva uzavrieť od daného dátumu do začiatku pôstneho obdobia 2015. Kto sa nemôže zúčastniť, je v ponuke možnosť uvedená vo vyššie umiestnenom odkaze.

26.9.2014 o 1900 - Stretnutie lektorov farnosti, kde by som prosil o účasť všetkých lektorov (dospelých ako aj mládež)

27.9.2014 celý deň - Sobášna náuka pre snúbencov - presný začiatok a približný koniec sa dozviete v oznamoch

5.10.2014 o 1500 - stretnutie rodičov tretiakov na fare - spoločný začiatok prípravy na prvé sväté prijímanie detí

5.102014 o 1730 - Stretnutie miništrantov farnosti na fare

11.10.2014 - púť / výlet - pravdepodobne Trenčín a Skalka pri Trenčíne - toto sa v priebehu spresní a vyhlási v kostole

17. - 19.10.2014 - Duchovná obnova pre mladých

26.10.2014 o 1500 - Požehnanie kaplnky

10.10.2014 o 1900 - Stretnutie / obnova animátorov birmovancov farnosti na fare (prosím o účasť všetkých, ktorí boli v službe animátora!

23.11.2014 o 1700 - spoločné stretnutie Farskej hospodárskej rady a Farskej pastoračnej rady farnosti na fare, kde by som prosil o účasť všetkých  členov

deň

liturgické slávenie

čas

úmysel

Pondelok

25. 8. 2014

 

18:00

za miništrantov

Utorok

26. 8. 2014

 

18:00

† Jozef a  Emília  Slovíková (486)

Streda

27. 8. 2014

sv. Moniky

18:00

 Kristína a Ján Bolibruch 290

Štvrtok

28. 8. 2014

sv. Augustína, biskupa a učiteľa cirkvi

18:00

† Jozef Glombík s rodinou (517)

Piatok

29. 8. 2014

mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

7:00

 

† Ján a Katarína Šubjak

Sobota

30. 8. 2014

 

15:00

 

sobášna sv. omša za Ľudovíta a Veroniku

Nedeľa

31. 8. 2014

 

 

 dvadsiata druhá nedeľa v období

cez rok

8:00

na úmysel † z rodiny Turácovej 333

11:00

Pri Hájenke

za  veriacich  farnosti