Liturgické oznamy

Plán podujatí

· dnes o 1400 je na fare stretnutie malých lektorov

· vo štvrtok je v našej farnosti celodenná poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou - Sviatosť vyložím ráno o 800 a jej uloženie bude pred večernou sv. omšou - pozývam na modlitbu a adoráciu

· v piatok od 1500 začína na fare pečenie vianočných oblátok pre starších vo farnosti - kto chce prispieť k tomuto dielu svojou ochotnou rukou a srdcom, je srdečne vítaný

· budúcou nedeľou začíname adventné obdobie

· kto má záujem, môže si na budúcu nedeľu priniesť na požehnanie do kostola adventný veniec - položte ho pred ľavý bočný oltár

· na budúcu nedeľu privítame v rámci prežívania Jubilea kostola a farnosti prvého kazateľa z našich rodákov - vdp. Petra Brenkusa - tento týždeň by som vás poprosil o modlitby za požehnanie jeho služby i jeho samého...

· na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na charitu

· na nástenke v kostole je dekrét, ktorým sú určené kostoly s bránou milosrdenstva, kde sa nachádza aj náš kostol - 13.12. bude jej slávnostné otvorenie a od toho okamihu bude možné získavať milosti s tým spojené

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice

Neprehliadni 

1656 - 1816 - 2016

360 rokov farnosti Rabčice a 200 rokov kostola Všetkých svätých

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

Víkendová príprava na sv. manželstva

pozri viac

29.11.2015 - slávnostné kázanie - duchovná obnova - kázeň rodáka z Rabčíc - vdp. Peter Brenkus

Jubileum

1.11.2015 - 1.11.2016

Jubilejný rok postavenia a požehnania Kostola

Všetkých svätých v Rabčiciach

1.11.2015 – 1.11.2016

 

 

Podujatia počas Jubilejného roku kostola a farnosti

(je možná zmena, ako aj nárast podujatí)

 

1.11.2015 (odpust) – sv. omša – oznámenie o začatí Jubilejného roku

 

od začiatku adventu – prevzatie si objednaných pamätných medailí a ponuka v kostole na zakúpenie si medailí ako aj iných pozorností

 

celý rok – detské sv. omše – hlavná myšlienka je výročie kostola a farnosti – deti budú zbierať tzv. „rabčičáky“ – „mince“ s motívom výročia

 

21.11.2015 (sobota) – Jubilejný volejbalový turnaj aj s tímami z niektorých farností, ktoré patrili pod Rabčice

 

29.11.2015 (nedeľa) – slávnostné kázanie rodáka z Rabčíc – vdp. Peter Brenkus

 

25.12.2015 (Narodenie Pána) – v rámci Jasličkovej koncert detí – hudobné a slovné pásmo

 

5.12.2015 (sobota) - Vianočné trhy

 

24.1.2016 (nedeľa) – slávnostné kázanie rodáka z Rabčíc – vdp. Ľubo Vojtašák

 

6.3.2016 (nedeľa) – slávnostné kázanie bývalého kňaza v Rabčiciach – vdp. Viliam Maretta

 

4.4.2016 (nedeľa) – slávnostné kázanie rodáka z Rabčíc – vdp. Štefan Mordel

 

???...??? – podľa ich časových možností – kňazi rodáci pôsobiaci v USA

 

23.4.2016 (sobota) – prvá púť k hrobom kňazov

 

15.5.2016 (nedeľa) – slávnosť – 90. rokov Hasičského zboru v Rabčiciach – sv. omša a program

 

máj/jún – slávnostné kázanie vdp. dekana Blažeja Dibdiaka (podľa jeho možností)

 

4.6. 2015 (sobota) – Deň radosti – program pre deti

 

sept / okt 2016 (sobota) – druhá púť k hrobom kňazov – podľa určenia dátumu sv. birmovania

 

sept / okt 2016 – sviatosť birmovania (podľa určenia termínu   o. biskupom)

 

z príležitosti možnosti získania úplných odpustkov  – adorácie, modlitby,...

 

ODPUST 2016 – slávnostný program (viac dní) – pozvaný diecézny o. biskup

27. - 28.11.2015 - Pečenie vianočných oblátok na fare pre starších z obce

4.12.2015 - príde aj sv. Mikuláš - stretnutie s Mikulášom spojené s Vianočnými trhmi

7.12.2015 - sľub miništrantov v kostole pri sv. omši a potom posedenie na fare

deň

liturgické slávenie

čas

úmysel

Pondelok

23. 11. 2015

 

 

 

Utorok

 24. 11. 2015

sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov

 

 

Streda

25. 11. 2015

 

17:30

s deťmi

† Jozef, Viliam a Milan Tropek 206

Štvrtok

26. 11. 2015

 

18:00

† Cyril Košút - zádušná sv. omša

Piatok

27. 11. 2015

 

18:00

† Karolína a Mária Bartošová

Sobota

28. 11. 2015

 

7:00

† Veronika a Zachariáš Klinovský

Nedeľa

 29. 11. 2015

 

 prvá adventná  nedeľa

8:00

na úmysel

10:30

za  veriacich  farnosti