Liturgické oznamy

Plán podujatí

· tento týždeň sú v pondelok, utorok a v stredu prosebné dni – prosba za požehnanie úrody

· v piatok začína Novéna k Duchu Svätému pred Turícami

· pondelok až štvrtok prosím prvoprijímajúce deti, aby chodili na sv. omšu večer do kostola v šatách – každý deň bude pre nich nejaký program po sv. omši –

o  pondelok – výstup na vežu

o  utorok – agapé – pohostenie

o  streda kvíz

o  štvrtok – požehnanie darov – devocionálií, ktoré dostali a odovzdanie pamätného listu a vrátenie šiat

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice

Neprehliadni 

Jubilejný rok sv. Martina

11. november 2016 - 11. november 2017

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

Víkendová príprava na sv. manželstva

pozri viac

Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.

spišský diecézny biskup

 

Milí bratia kňazi, zasvätené osoby a celý Boží ľud Spišskej diecézy,

s pocitom vďačnosti Bohu, Pánovi času a dejín si uvedomujeme svoju identitu Božích detí na základe daru viery a sviatosti krstu, ktorý nás zjednocuje. Uvedomujeme si tiež, že naša spišská partikulárna Cirkev plní svoje poslanie pod mocným príhovorom sv. Martina, biskupa z Tours, ktorý je nebeským patrónom nášho katedrálneho chrámu i celej diecézy. 

V novembri 2016 si pripomíname 1700 rokov od jeho narodenia a o rok, v novembri 2017, zas 1620 rokov od smrti tohto vynikajúceho svätca. Preto aj my, nadväzujúc na slávenie celocirkevného Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva, počnúc dňom 11. novembra 2016 až do 11. novembra 2017 budeme celý tento rok prežívať' ako Jubilejný rok sv. Martina, ktorý sa, v svojom živote vyznamenal mimoriadnou horlivosťou za prehĺbenie duchovného života veriacich, obdivuhodným úsilím o budovanie farských spoločenstiev v jeho diecéze Tours v Galli a skutkami milosrdenstva. 

Týmto otváram Jubilejný rok sv. Martina v Spišskej partikulárnej Cirkvi v uvedenom časovom vymedzení so všetkými náležitosťami, ktoré k tejto duchovnej a kultúrnej udalosti patria. 

Nech nás príklad života a čností sv. Martina podnieti k horlivosti vo vlastnom duchovnom živote, k odvahe vydávať svedectvo o svojej viere a ku konaniu skutkov telesného aj duchovného milosrdenstva. Nech sa všetky iniciatívy tohto jubilejného roka, tak spoločné ako aj fakultatívne, uskutočňujú pod záštitou sv. Martina a jeho mocný príhovor u Boha nech sa prejaví vo forme duchovného dobra, po ktorom v hĺbke srdca túžime a prosíme od láskavého Pána Boha. Plnomocné odpustky, ktoré nám pre tento jubilejný rok sv. Martina štedro udelil Svätý Otec František, nech sú pre nás zárukou získania Božích milostí a raz aj získania večnej blaženosti. 

Dané v Spišskej Kapitule, dňa 9. novembra, roku Pána 2016. 

 

 Mons. Štefan Sečka, spišský biskup 

Spoločné zasadanie Farskej hospodárskej a pastoračnej rady - 28.5.2017 o 17:00 na fare

deň

liturgické slávenie

čas

úmysel

Pondelo6

22. 5. 2016

 

18:00

†  Emília, Ján a Florián Briliak

Utorok

23. 5. 2016

 

 18:00

za zdravie a Božie požehnanie otca 60. nar

Streda

24. 5. 2016

 

17:30

S deťmi

†   z r. Tyrala, Kvak a Harčák

Štvrtok

25. 5. 2016

Nanebovstúpenie pána

7:00

za veriacich farnosti

18:00

† Janka a Karol Briliak a rodičia Briliakoví a Pitákoví

Piatok

26. 5. 2016

sv. Filipa Neriho,kňaza

7:00

 

†   Ján, Fero a Cyril

Sobota

27. 5. 2016

 

 

 

Nedeľa

28. 5. 2016

 siedma veľkonočná  nedeľa

8:00

 na úmysel †Janka Kolčáková a rodičia 339

10:30

za veriacich farnosti