Liturgické oznamy

Plán podujatí

· v stredu začíname pôstne obdobie

· v stredu je deň prísneho pôstu – zákaz požívať mäso a len raz do dňa sa možno dosýta najesť

· v celom pôstnom čase sa zachováva duch pokánia – oltáre sa nezdobia kvetmi, organ hrá len ako doprovod k spevu, nespieva sa aleluja a pod.

· možnosť získania úplných odpustkov v pôste –

o                           pri pobožnosti krížovej cesty pred riadnymi zastaveniami za obvyklých podmienok

o                           každý piatok pomodlením sa modlitby Dobrý a preláskavý Ježišu po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného

· počas pôstu bude každý piatok pol hodiny pred sv. omšou modlitba krížovej cesty

· zajtra sa v Rabči v Kultúrnom dome v tanečnej sále v čase od 800 do 1200 uskutoční Valentínska kvapka krvi – kto môže a chce darovať krv, je srdečne pozvaný pomôcť týmto spôsobom

· na budúcu nedeľu je jarná zbierka na Charitu; diecézny biskup Štefan vyslovuje poďakovanie za dary za vlaňajší rok, kedy sa vyzbieralo na Charitu v diecéze 170 700,55 €

· na budúcu nedeľu je na fare o 1700 stretnutie Farskej pastoračnej rady

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice

Neprehliadni 

Pravda vás vyslobodí.

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

Víkendová príprava na sv. manželstva

pozri viac

14.2.2015 - eRko karneval...

22.2.2015 - stretnutie Farskej pastoračnej rady - na fare o 1700 

Pripravuje sa vyhlásenie začiatku prípravy na sv. birmovania - budú rozdané prihlášky a bude potrebné pripraviť sa na prijímačky k tejto sviatosti (základné pravdy a modlitby)

deň

liturgické slávenie

čas

úmysel

Pondelok

16. 2. 2015

 

 

 

Utorok

 17. 2. 2015

 

 

 

Streda

18. 2. 2015

Popolcová streda

prísny pôst

7:00

 za rodinu Ignáca Tropeka

18:00

† Vladimír Kocúr

Štvrtok

19. 2 2015

 

18:00

 

†  Anna a Alojz Slovík 390

Piatok

20. 2. 2015

 

18:00

 

†  Milan Košút a rodičia 39

Sobota

21. 2. 2015

 

7:00

† Ján Machajda

Nedeľa

 22. 2. 2015

 

       prvá pôstna  nedeľa

 

8:00

na úmysel  † Július Frólo

10:30

za  veriacich  farnosti