Liturgické oznamy

Plán podujatí

· dnes o 1330 je na fare stretnutie malých lektorov

na žiadosť rodičov prvoprijímajúcich detí je dnes o 1600 na fare v pastoračnej miestnosti vaše stretnutie – prosím o účasť rodičov od všetkých detí

keďže ja mám na dnes poobede naplánovaný iný program, ja neprídem, ale nechám vám tam na stole nachystané nejaké podnety

· ohľadne skúšania detí na prvé sv. prijímanie prosím. aby na štvrtok v škole boli pripravené z otázok tie deti, ktoré neboli v škole a tie, ktoré skúšku tento štvrtok nespravili

· v piatok je pol hodiny pred sv. omšou modlitba krížovej cesty – odprosenia za hriechy alkoholizmu; myslím si, že v tejto veci sú v mnohých rodinách ťažkosti a problémy a že by bolo dobré prísť v pokore pred Pána a modliť sa za odprosenie a oslobodenie

· prosím, aby ste sa na lavici v strede kostola zapísali na nočné bdenie z Veľkého piatku na Bielu sobotu

· ružencovým spoločenstvám dávam do pozornosti rozpis služieb na bdenie v Getsemanskej záhrade na Zelený štvrtok – je to na nástenke

· zo soboty na nedeľu sa mení čas – posúva sa o hodinu dopredu, teda spíme kratšie

·  

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice

Neprehliadni 

Jubilejný rok sv. Martina

11. november 2016 - 11. november 2017

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

Víkendová príprava na sv. manželstva

pozri viac

Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.

spišský diecézny biskup

 

Milí bratia kňazi, zasvätené osoby a celý Boží ľud Spišskej diecézy,

s pocitom vďačnosti Bohu, Pánovi času a dejín si uvedomujeme svoju identitu Božích detí na základe daru viery a sviatosti krstu, ktorý nás zjednocuje. Uvedomujeme si tiež, že naša spišská partikulárna Cirkev plní svoje poslanie pod mocným príhovorom sv. Martina, biskupa z Tours, ktorý je nebeským patrónom nášho katedrálneho chrámu i celej diecézy. 

V novembri 2016 si pripomíname 1700 rokov od jeho narodenia a o rok, v novembri 2017, zas 1620 rokov od smrti tohto vynikajúceho svätca. Preto aj my, nadväzujúc na slávenie celocirkevného Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva, počnúc dňom 11. novembra 2016 až do 11. novembra 2017 budeme celý tento rok prežívať' ako Jubilejný rok sv. Martina, ktorý sa, v svojom živote vyznamenal mimoriadnou horlivosťou za prehĺbenie duchovného života veriacich, obdivuhodným úsilím o budovanie farských spoločenstiev v jeho diecéze Tours v Galli a skutkami milosrdenstva. 

Týmto otváram Jubilejný rok sv. Martina v Spišskej partikulárnej Cirkvi v uvedenom časovom vymedzení so všetkými náležitosťami, ktoré k tejto duchovnej a kultúrnej udalosti patria. 

Nech nás príklad života a čností sv. Martina podnieti k horlivosti vo vlastnom duchovnom živote, k odvahe vydávať svedectvo o svojej viere a ku konaniu skutkov telesného aj duchovného milosrdenstva. Nech sa všetky iniciatívy tohto jubilejného roka, tak spoločné ako aj fakultatívne, uskutočňujú pod záštitou sv. Martina a jeho mocný príhovor u Boha nech sa prejaví vo forme duchovného dobra, po ktorom v hĺbke srdca túžime a prosíme od láskavého Pána Boha. Plnomocné odpustky, ktoré nám pre tento jubilejný rok sv. Martina štedro udelil Svätý Otec František, nech sú pre nás zárukou získania Božích milostí a raz aj získania večnej blaženosti. 

Dané v Spišskej Kapitule, dňa 9. novembra, roku Pána 2016. 

 

 Mons. Štefan Sečka, spišský biskup 

deň

liturgické slávenie

čas

úmysel

Pondelok

20. 3. 2017

sv. Jozefa , ženícha Panny Márie

18:00

za zdravie a Božie požehnanie Margity 60. narod. (77)

Utorok

21. 3. 2017

 

18:00

†  Drahotín Hadár 1. výročie

Streda

22. 3. 2017

 

17:30

s deťmi

  za zdravie a božie požehnanie Janky 50. nar.

Štvrtok

23. 3. 2017

 

18:00

†   Milan, Johana a Ján Turác  357

Piatok

24. 3. 2017

 

18:00

poďakovanie za púť do Svätej zeme

Sobota

25. 3. 2017

zvestovanie pána

7:00

†  z r. Glombík  464

Nedeľa

26. 3. 2017

 

štvrtá  pôstna nedeľa

8:00

na úmysel † Anna Kocúrová 1. výročie

10:30

za  veriacich  farnosti