Liturgické oznamy

Plán podujatí

· dnes o 1500 je v kostole modlitba posv. ruženca – pozývam na túto modlitbu všetkých členov ruží v Rabčiciach – spoločne budeme ďakovať za 300 rokov Bratstva v našej farnosti a pre všetkých členov je pripravený malý darček

o                                             v súvislosti s 300-tým výročím pozývam aj na sv. omšu v stredu, ktorá je špeciálne obetovaná za členov ruží (nie je detská, aj keď deťom odporúčam prísť)

o                                            !!! – pri tejto sv. omši v stredu budú požehnané nové pohrebné zástavy - - pri tom chcem všetkých upozorniť na jednu dôležitú vec – zástavy sa nesmú skladať a ani rolovať, aby sa nepoškodili!!! (ak tak niekto učiní, bude si musieť zaplatiť nové, resp. ich opravu)

· zajtra po sv. omši bude na fare po letnej prestávke opäť stretnutie pre starkých a starkie pri kávičke a čaji– ste srdečne pozvaní

· kto má záujem o časopisy Posol a Ruženec, môže si zapísať a zaplatiť do konca októbra predplatné na rok 2016- Posol – 7,50 €  , Ruženec 4,80 €

· v utorok je v Lipt. Tepličke spomienková slávnosť na nedožité 100. výročie narodenia Mons. Štefana Garaja, kapitulárneho vikára, ktorý pôsobil aj v našej farnosti – ak by náhodou niekto chcel byť účastný tejto spomienky, program je na nástenke

· na budúcu nedeľu pri druhej sv. omši bude sľub detí pred prvým sv. prijímaním – tak ako sme sa rozprávali s rodičmi, prosím, aby prišli na túto sv. omšu a tretiaci aby zaujali lavičky tu vpredu

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice

Neprehliadni 

1715 - 2015

300 rokov od založenia Ružencového bratstva v Rabčiciach

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

Víkendová príprava na sv. manželstva

pozri viac

4. októbra -

O 1500 v kostole slávnostná modlitba posv. ruženca pod vedením d. otca - 300 rokov Ružencového bratstva v Rabčiciach - sú pozvaní všetci členovia ruží

16. - 17. októbra -  -

Duchovná obnova pre mladých na fare - v piatok po sv. omši a v sobotu cca do 1400

Výzva

na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci aktivít mládeže.

 

Žiadosť

o dotáciu.

deň

liturgické slávenie

čas

úmysel

Pondelok

5. 10. 2015

 

18:00

† Ján, Janka, Helena a marián Tatarka

Utorok

6. 10. 2015

 

18:00

Margita Bolibruchová 1. výročie

Streda

7. 10. 2015

Ružencovej Panny Márie

18:00

za ružencové bratstvá vo farnosti – 300 rokov bratstva v Rabčiciach

Štvrtok

8. 10. 2015

 

7:00

na úmysel

Piatok

 9. 10. 2015

 

 

 

Sobota

  10. 10. 2015

 

 

 

Nedeľa

 11. 10. 2015

 

 

       dvadsiata ôsma nedeľa  v období

cez rok

8:00

na úmysel

10:30

 

za  veriacich  farnosti