Liturgické oznamy

Plán podujatí

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice

NEPREHLIADNITE

Jubilejný rok sv. Martina

11. november 2016 - 11. november 2017

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

Víkendová príprava na sv. manželstva

pozri viac

Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.

spišský diecézny biskup

 

Milí bratia kňazi, zasvätené osoby a celý Boží ľud Spišskej diecézy,

s pocitom vďačnosti Bohu, Pánovi času a dejín si uvedomujeme svoju identitu Božích detí na základe daru viery a sviatosti krstu, ktorý nás zjednocuje. Uvedomujeme si tiež, že naša spišská partikulárna Cirkev plní svoje poslanie pod mocným príhovorom sv. Martina, biskupa z Tours, ktorý je nebeským patrónom nášho katedrálneho chrámu i celej diecézy. 

V novembri 2016 si pripomíname 1700 rokov od jeho narodenia a o rok, v novembri 2017, zas 1620 rokov od smrti tohto vynikajúceho svätca. Preto aj my, nadväzujúc na slávenie celocirkevného Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva, počnúc dňom 11. novembra 2016 až do 11. novembra 2017 budeme celý tento rok prežívať' ako Jubilejný rok sv. Martina, ktorý sa, v svojom živote vyznamenal mimoriadnou horlivosťou za prehĺbenie duchovného života veriacich, obdivuhodným úsilím o budovanie farských spoločenstiev v jeho diecéze Tours v Galli a skutkami milosrdenstva. 

Týmto otváram Jubilejný rok sv. Martina v Spišskej partikulárnej Cirkvi v uvedenom časovom vymedzení so všetkými náležitosťami, ktoré k tejto duchovnej a kultúrnej udalosti patria. 

Nech nás príklad života a čností sv. Martina podnieti k horlivosti vo vlastnom duchovnom živote, k odvahe vydávať svedectvo o svojej viere a ku konaniu skutkov telesného aj duchovného milosrdenstva. Nech sa všetky iniciatívy tohto jubilejného roka, tak spoločné ako aj fakultatívne, uskutočňujú pod záštitou sv. Martina a jeho mocný príhovor u Boha nech sa prejaví vo forme duchovného dobra, po ktorom v hĺbke srdca túžime a prosíme od láskavého Pána Boha. Plnomocné odpustky, ktoré nám pre tento jubilejný rok sv. Martina štedro udelil Svätý Otec František, nech sú pre nás zárukou získania Božích milostí a raz aj získania večnej blaženosti. 

Dané v Spišskej Kapitule, dňa 9. novembra, roku Pána 2016. 

 

 Mons. Štefan Sečka, spišský biskup 

FARSKÉ OZNAMY

od 23.7. do 30.7.2017

· Môžete opäť zapisovať úmysly sv. omši do konca roka

· 19. augusta (sobota) bude mať náš dekanát dekanátnu púť na Spišskú Kapitulu. Bolo by dobré, keby z našej farnosti sa nazbieral aspoň jeden autobus pútnikov. Pôjdeme aj na hrob nášho rodáka kanonika Klinovského. Kto má záujem, nech sa prihlási v sakristií do budúcej nedele. Cena je cca 10€.

· Z príležitosti životného a biskupského jubilea nášho emeritného biskupa Andreja Imricha sa tvorí pre neho duchovná kytica. Chceme sa do nej zapojiť aj my. Na stolíku sú lístky, na ktoré môžete napísať koľko sv. omši, sv. prijímaní, sv. spovedí, modlitieb a dobrých skutkov chcete za neho obetovať. Napíšte to ešte dnes a vhoďte do krabičky. Vopred ďakujem.

· V dňoch 26. až 30.7.2017 bude v Krivej na Orave duchovné stretnutie s blahoslavenou Zdenkou Schelingovou, na ktoré ste pozvaní. Program je na nástenke.

· Ďakujem animátorom a kuchárkam za krásny tábor, ktorý zorganizovali pre naše deti.

· V pondelok o 18.00 budú na fare v pastoračnom centre modlitby matiek. ozývame

deň

liturgické slávenie

čas

úmysel

Nedeľa

23. 7.

šestnásta  nedeľa v období cez rok

 

 

Pondelok

24. 7.

 

7:00

 

† z rodiny Kázikovej

Utorok

25. 7.

sv. Jakuba, apoštola

 

18:00

† Peter a Martin  Ogurek

1. výročie

Streda

26. 7.

sv. Joachima a Anny, rodičov  Panny Márie

18:00

za zdravie Petra a Margity – 25. r. manž.

Štvrtok

27. 7.

sv. Gorazda a spoločníkov

18:00

†  Milan Turác a rodičia z r. Turác a Tatarka

Piatok

28. 7.

 

18:00

† Jozef Vojtašák 554

Sobota

29. 7.

sv. Marty

7:00

 

† Angela a Ján Bandík

Nedeľa

30. 7.

sedemnásta  nedeľa v období cez rok

8:00

na úmysel  † Karol, Justína, Ignác a Karol Bandík

10:30

 

za  veriacich  farnosti