Liturgické oznamy

Plán podujatí

· prvý piatok – sv. zmierenia sa bude vysluhovať nasledovne –

o  žiaci základnej školy – v stredu od 900 do 1030

o  ostatní v stredu a vo štvrtok od 1600 do sv. omše

o  k chorým ako zvyčajne v piatok od 800

o !!! – v piatok pred sv. omšou nebudem vôbec spovedať!!!

 

 

2. augusta (sobota) je možné získať tzv. „Porciunkulové odpustky“ – možno ich získať vo farských a katedrálnych kostoloch ich nábožnou návštevou spojenou s modlitbou Pána a vyznaním viery, ako aj splnením ostatných podmienok

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice

Neprehliadni 

Ja som cesta, pravda a život.

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

V časti „sviatosti - sv. manželstva“ je rozpis sobášnych náuk na rok 2014

V časti „sv. - krsty“ je rozpis krstov na rok 2014

 

Víkendová príprava na sv. manželstva

pozri viac

Najbližšie sobášna náuka bude 27.9.2014 v sobotu na fare v Rabčiciach. Je určená všetkým, ktorí chcú sviatosť manželstva uzavrieť od daného dátumu do začiatku pôstneho obdobia 2015. Kto sa nemôže zúčastniť, je v ponuke možnosť uvedená vo vyššie umiestnenom odkaze.

deň

liturgické slávenie

čas

úmysel

Pondelok

28. 7. 2014

 

 

 

Utorok

29. 7. 2014

sv. Marty

 

 

Streda

30. 7. 2014

 

18:00

    †   Ľubomír Šubjak 1. výročie

Štvrtok

31. 7. 2014

sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

18:00

    † Július Šubjak 30. deň

Piatok

1. 8. 2014

sv. Alfonza Márie

de Liguori, biskupa a učiteľa cirkvi

18:00

†   Anna Borová 1. výročie

Sobota

  2. 8. 2014

 

15:00

 

 sobášna sv. omša – za Miroslava a Adriánu

Nedeľa

 3. 8. 2014

 

 

  osemnásta  nedeľa v období cez rok

 

7:00

Or. Polhora

na úmysel za zdravie a Božie požehnanie rodiny Antona Ogurek 80 Nar.

9:00

Or. POlhora

na úmysel kňaza