Liturgické oznamy

Plán podujatí

· začal sa mariánsky mesiac - modlitba mariánskych pobožností tak, ako je zvykom

· počas mesiaca máj by som chcel prvoprijímajúce deti povzbudiť, aby chodili každý deň do kostola na sv. omšu - duchovná príprava, nácviky začnú neskôr

· v pondelok, utorok a stredu sú prosebné dni - ich obsahom je modlitba za požehnanie úrody

· prvý štvrtok - deň modlitieb za duchovné povolania

prvý piatok - sv. zmierenia nasledovne -

                                  - žiaci základnej školy 4. - 6. ročník - utorok od 1230 do 1330

                                  - birmovanci - utorok od 1900 do 2000

                                  - ostatní - v utorok od 1600 do sv. omše a v stredu od 1530 do sv. omše (aby na  Nanebovstúpenie Pána boli všetci po sv. spovedi)

                                  - k chorým ako zvyčajne v piatok od rána

· budúca nedeľa prvá po prvom piatku - výmena ružencových lístkov

· v piatok začína novéna k Duchu Svätému pred Turícami

· v ponuka je 3D kostol v skle - viď pri soche Vzkrieseného - cena tam uvedená - kto by mal záujem, môže si to objednať v priebehu dvoch týždňov v sakristii aj so zaplatením vopred!

· rodinné centrum Drobček v Námestove pozýva na budúcu sobotu na podujatie s názvom - "Míľa pre mamu" - viac info na nástenke

 

 

 

 

 

Ponúkame na predaj pozemok za účelom stavby rodinného domu nachádzajúci sa v blízkosti školy a Obecného úradu smerom k ihrisku. Výmera je 1133 m2. Cena - 11 € za m2.

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice

Neprehliadni 

1656 - 1816 - 2016

360 rokov farnosti Rabčice a 200 rokov kostola Všetkých svätých

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

Víkendová príprava na sv. manželstva

pozri viac

Jubileum

1.11.2015 - 1.11.2016

Jubilejný rok postavenia a požehnania Kostola

Všetkých svätých v Rabčiciach

1.11.2015 – 1.11.2016

 

 

Podujatia počas Jubilejného roku kostola a farnosti

(je možná zmena, ako aj nárast podujatí)

 

 

celý rok – detské sv. omše – hlavná myšlienka je výročie kostola a farnosti – deti budú zbierať tzv. „rabčičáky“ – „mince“ s motívom výročia

 

 

11.6.2016 (sobota) - púť detí, mladých a ostatných do Smižian - Svätyňa Božieho milosrdenstva

 

15.5.2016 (nedeľa) – slávnosť – 90. rokov Hasičského zboru v Rabčiciach – sv. omša a program

 

máj/jún – slávnostné kázanie vdp. dekana Blažeja Dibdiaka (podľa jeho možností)

 

4.6. 2015 (sobota) – Deň radosti – program pre deti

 

11.6.2016 - pravdepodobne púť do Smižian (Božie milosrdenstvo)

 

1.10. 2016 (sobota) – druhá púť k hrobom kňazov – podľa určenia dátumu sv. birmovania

 

3.9. 2016 (sobota) – sviatosť birmovania (podľa určenia termínu   o. biskupom)

 

z príležitosti možnosti získania úplných odpustkov  – adorácie, modlitby,...

 

ODPUST 2016 – slávnostný program (viac dní) – pozvaný diecézny o. biskup

Odpustky vo Svätom roku milosrdenstva

 

Sv. otec František hovorí -

„Prial by som si, aby jubilejné odpustky zasiahli každého ako ozajstná skúsenosť Božieho milosrdenstva, ktoré prichádza všetkým v ústrety s tvárou Otca, ktorý prijíma a odpúšťa, úplne zabúdajúc na spáchaný hriech. Pre zažitie a získanie odpustenia sú veriaci povolaní urobiť krátku púť cez Svätú bránu, otvorenú v každej katedrále alebo v kostoloch určených diecéznym biskupom, a v štyroch pápežských bazilikách v Ríme, ako znamenie hlbokej túžby po skutočnej konverzii. Rovnako nariaďujem, aby v pútnických chrámoch, kde bola otvorená Brána milosrdenstva, a v kostoloch, ktoré sú tradične označované ako jubilejné, bolo tiež možné získať jubilejné odpustky. Je dôležité, aby bol tento okamih spojený v prvom rade so sviatosťou zmierenia a slávením Eucharistie s dôrazom na milosrdenstvo. Bude potrebné sprevádzať toto slávenie s vyznaním viery a modlitbou za mňa a za úmysly, ktoré nosím v srdci pre dobro Cirkvi a celého sveta.“

 

Viac...

Prvoprijímajúce deti - oznamy -

 

 

 

8.5. - stretnutie všetkých rodičov tretiakov a prevzatie si šiat na prvé sv. prijímanie

Birmovanci - oznamy -

 

Sviatosť birmovania sa vysluhuje 3.9.2016

 

 

Náuky birmovancov - 1.4., 15.4., 22.4., 29.4., 13.5.

 

Skúšanie birmovancov - pravdepodobne 5.6. v nedeľu na fare

deň

liturgické slávenie

čas

úmysel

Pondelok

2. 5. 2016

sv. Atanáza, biskupa a učiteľa cirkvi

 

 

 

Utorok

3. 5. 2016

sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

18:00

 

†  Janka a Ignác Jagnešák

Streda

4. 5. 2016

 

17:30

S deťmi

† Hermína a Ján Lach

Štvrtok

5. 5. 2016

Nanebovstúpenie Pána

7:00

za veriacich farnosti

18:00

za Božie požehnanie Jozefa Kubíka  290

Piatok

6. 5. 2016

 

18:00

 

† Ján, Karolína a Jozef Vons

Sobota

7. 5. 2016

 

15:00

 

Sobášna—za Pavla a Andreu

Nedeľa

8. 5. 2016

 siedma  veľkonočná  nedeľa

8:00

na úmysel † Angela a Pavol Boldovjak

10:30

za veriacich farnosti