Liturgické oznamy

Plán podujatí

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice

NEPREHLIADNITE

Víkendová príprava na sv. manželstva

pozri viac

FARSKÉ OZNAMY

od 19.11. do 26.11.2017

Na budúcu nedeľu je možnosť získať úplne odpustky pri modlitbe Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, za obvyklých podmienok: sv. spoveď, sv. prijímania a modlitba na úmysel sv. Otca.

Na budúcu nedeľu je v našej farnosti celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Sviatosť vystavíme po druhej sv. omši do 17.00, keby bude pobožnosť a požehnanie.

V piatok 24.11. bude na fare pečenie oblátok. Začneme o 14.30 do sv. omše a potom po sv. omši  podľa potreby. Prosím, kto by mal ochotu pomôcť s pečením oblátok, či doma alebo priamo na fare alebo zapožičaním formy, nech dá vedieť ešte do štvrtka tohto týždňa Milade Fidrovej, alebo Terke Brenkusovej. Za každú pomoc sme veľmi vďační. Mladí, ktorí chcú pomáhať na fare s pečením oblátok, nech dajú vedieť p. učiteľke M. Fidrovej a budú rozdelení do skupín podľa času. Pravdepodobne roznášanie oblátok sa uskutoční v sobotu 2.12. Čas sa ešte upresní. Vopred všetkým Pán Boh zaplať.

deň

liturgické slávenie

čas

úmysel

Nedeľa

19. 11.

tridsiata tretia nedeľa v období cez rok

 

 

Pondelok

20. 11.

 

17:15

† Kristína a Ján Bolibruch

Utorok

21. 11.

obetovanie Panny Márie

7:00

†   z rodiny Tropek 206

Streda

22. 11.

sv. Cecílie, panny a mučenice

17:15

s deťmi

† z rodiny Motykovej Pavla a Júliu 601

Štvrtok

23. 11.

 

17:15

za zdravie a Božie požehnanie mamy  70. nar.

Piatok

24. 11.

sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov

17:15

Za zdravie a Božie požehnanie Janky Suľovej

Sobota

25. 11.

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice

7:00

za zdravie a Božie požehnanie Miroslava 70. nar.

Nedeľa

26. 11.

tridsiata štvrtá nedeľa v období cez rok

Krista Kráľa

8:00

†Jozef  Tropek a rodičia

10:30

za  veriacich  farnosti