Liturgické oznamy

Plán podujatí

· dnes o 1400 je na fare opekačka a športové popoludnie pre prvoprijímajúce deti

· v piatok na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho je na konci sv. omše odprosujúca pobožnosť - účasťou na nej je možné získať za obvyklých podmienok úplné odpustky

prvý piatok v mesiaci - sv. zmierenia nasledovne -

                 - deti základnej školy - v utorok od 1230 do 1400

                 - ostatní ako zvyčajne - vo štvrtok a piatok od 1600 do sv. omše

                 - k chorým ako zvyčajne v piatok od rána

· budúca nedeľa je prvá po prvom piatku - výmena ružencových lístkov

· na budúcu sobotu bude pre prihlásených sobášna náuka v Hasičskom dome v Rabči - prezentácia od 845, začiatok o 900 so spoločným obedom a predpokladaným ukončením okolo 1700, príspevok 10 € na osobu; dnes je posledná možnosť prihlásiť sa na tento termín

· do stredy prosím od detí priniesť prihlášky na výlet z detských sv. omší a aj kto chce ísť, nech sa zapíše v sakristii tiež do stredy - Smižany na 11.6., neskoršie prihlásenie sa neberie do úvahy

· v sobotu od 1000 sa v telocvični uskutoční avizovaný Deň radosti - organizátori pozývajú deti z eRka, malých lektorov, spevokolu i miništrantov; je potrebné doniesť si so sebou prezuvky

· kto si objednal 3d kostol v skle, môže si ho prevziať v sakristii

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice

Neprehliadni 

1656 - 1816 - 2016

360 rokov farnosti Rabčice a 200 rokov kostola Všetkých svätých

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

Víkendová príprava na sv. manželstva

pozri viac

Jubileum

1.11.2015 - 1.11.2016

Jubilejný rok postavenia a požehnania Kostola

Všetkých svätých v Rabčiciach

1.11.2015 – 1.11.2016

 

 

Podujatia počas Jubilejného roku kostola a farnosti

(je možná zmena, ako aj nárast podujatí)

 

 

celý rok – detské sv. omše – hlavná myšlienka je výročie kostola a farnosti – deti budú zbierať tzv. „rabčičáky“ – „mince“ s motívom výročia

 

 

11.6.2016 (sobota) - púť detí, mladých a ostatných do Smižian - Svätyňa Božieho milosrdenstva

 

15.5.2016 (nedeľa) – slávnosť – 90. rokov Hasičského zboru v Rabčiciach – sv. omša a program

 

September / október – slávnostné kázanie vdp. dekana Blažeja Dibdiaka (podľa jeho možností)

 

4.6. 2015 (sobota) – Deň radosti – program pre deti

 

1.10. 2016 (sobota) – druhá púť k hrobom kňazov – podľa určenia dátumu sv. birmovania

 

3.9. 2016 (sobota) – sviatosť birmovania (podľa určenia termínu   o. biskupom)

 

z príležitosti možnosti získania úplných odpustkov  – adorácie, modlitby,...

 

ODPUST 2016 – slávnostný program (viac dní) – pozvaný diecézny o. biskup

Odpustky vo Svätom roku milosrdenstva

 

Sv. otec František hovorí -

„Prial by som si, aby jubilejné odpustky zasiahli každého ako ozajstná skúsenosť Božieho milosrdenstva, ktoré prichádza všetkým v ústrety s tvárou Otca, ktorý prijíma a odpúšťa, úplne zabúdajúc na spáchaný hriech. Pre zažitie a získanie odpustenia sú veriaci povolaní urobiť krátku púť cez Svätú bránu, otvorenú v každej katedrále alebo v kostoloch určených diecéznym biskupom, a v štyroch pápežských bazilikách v Ríme, ako znamenie hlbokej túžby po skutočnej konverzii. Rovnako nariaďujem, aby v pútnických chrámoch, kde bola otvorená Brána milosrdenstva, a v kostoloch, ktoré sú tradične označované ako jubilejné, bolo tiež možné získať jubilejné odpustky. Je dôležité, aby bol tento okamih spojený v prvom rade so sviatosťou zmierenia a slávením Eucharistie s dôrazom na milosrdenstvo. Bude potrebné sprevádzať toto slávenie s vyznaním viery a modlitbou za mňa a za úmysly, ktoré nosím v srdci pre dobro Cirkvi a celého sveta.“

 

Viac...

Birmovanci - oznamy -

 

Sviatosť birmovania sa vysluhuje 3.9.2016

 

 Skúšanie birmovancov - pravdepodobne 5.6. v nedeľu na fare

deň

liturgické slávenie

čas

úmysel

Pondelok

30. 5. 2016

 

 

 

Utorok

31. 5. 2016

 

18:00

† Jozef, Karolína a Július Vronka  550

Streda

1. 6. 2016

sv. Justína, mučeníka

17:30

s deťmi

 za zdravie a Božie požehnanie Mariky 40. nar.

Štvrtok

 2. 6. 2016

 

18:00

vešpery

† Emília, Anton, ,Ján a Štefan Borový  551

Piatok

 3. 6. 2016

najsvätejšieho srdca Ježišovho

18:00

za Božiu pomoc pre rodinu Lušťoňovú

Sobota

4. 6. 2016

nepoškvrneného srdca Panny Márie

15:00

sobášna sv. omša - za Martinu a Antona

Nedeľa

5. 6. 2016

desiata nedeľa v období cez rok

8:00

na úmysel †Anton Tropek

10:30

za  veriacich  farnosti