Liturgické oznamy

Plán podujatí

· oznam pre malých lektorov - dnes nie je stretnutie, presúva sa na budúcu nedeľu

v sobotu začína október - mesiac Panny Márie Ružencovej -

                 - je dobré v tomto čase viac pamätať na modlitbu posv. ruženca

                 - pri modlitbe posv. ruženca v kostole, kaplnke alebo v rodine je možnosť za obvyklých podmienok získať úplné odpustky a k tomu je potrebné pridať rozjímanie nad tajomstvami a pri verejnom recitovaní vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku

· október je aj mesiac misií, preto prosím horliteľov misií, aby povyberali od svojich členov členské a odovzdali do 15. októbra do sakristie; vopred PBZ!

prvopiatková sv. spoveď (počas prvopiatkového týždňa sa nebude spovedať) -

                 - žiaci základnej školy - v stredu od 1230 do 1400

                 - ostatní - štvrtok a piatok od 1600 do sv. omše

                 - k chorým pôjdem v piatok od rána ako zvyčajne

· v sobotu sa z dôvodu nedostatočného záujmu nejde na púť k hrobom kňazov

· DVD z birmovky bude stáť 5 € - záujemcovia oň, nech sa zapíšu v sakristii a zároveň nech prinesú 5 € - zapísať sa je možné do budúcej nedele

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice

Neprehliadni 

1656 - 1816 - 2016

360 rokov farnosti Rabčice a 200 rokov kostola Všetkých svätých

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

Víkendová príprava na sv. manželstva

pozri viac

Jubilejný rok postavenia a požehnania Kostola

Všetkých svätých v Rabčiciach

1.11.2015 – 1.11.2016

 

 

Podujatia počas Jubilejného roku kostola a farnosti

(je možná zmena, ako aj nárast podujatí)

 

 

 

z príležitosti možnosti získania úplných odpustkov  – adorácie, modlitby,...

 

ODPUST 2016 – slávnostný program (viac dní) – pozvaný diecézny o. biskup

Odpustky vo Svätom roku milosrdenstva

 

Sv. otec František hovorí -

„Prial by som si, aby jubilejné odpustky zasiahli každého ako ozajstná skúsenosť Božieho milosrdenstva, ktoré prichádza všetkým v ústrety s tvárou Otca, ktorý prijíma a odpúšťa, úplne zabúdajúc na spáchaný hriech. Pre zažitie a získanie odpustenia sú veriaci povolaní urobiť krátku púť cez Svätú bránu, otvorenú v každej katedrále alebo v kostoloch určených diecéznym biskupom, a v štyroch pápežských bazilikách v Ríme, ako znamenie hlbokej túžby po skutočnej konverzii. Rovnako nariaďujem, aby v pútnických chrámoch, kde bola otvorená Brána milosrdenstva, a v kostoloch, ktoré sú tradične označované ako jubilejné, bolo tiež možné získať jubilejné odpustky. Je dôležité, aby bol tento okamih spojený v prvom rade so sviatosťou zmierenia a slávením Eucharistie s dôrazom na milosrdenstvo. Bude potrebné sprevádzať toto slávenie s vyznaním viery a modlitbou za mňa a za úmysly, ktoré nosím v srdci pre dobro Cirkvi a celého sveta.“

 

Viac...

deň

liturgické slávenie

čas

úmysel

Pondelok

26. 9. 2016

 

18:00

† Mária Jendrisková 1. výr.

Utorok

27. 9. 2016

sv. Vincenta de Paul, kňaza

 

 

Streda

28. 9. 2016

 

17:30

S deťmi

† Katarína Bolibruchová

Štvrtok

29. 9. 2016

sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

18:00

za zdravie a Božie požehnanie dcéry  78

Piatok

30. 9. 2016

sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa cirkvi

18:00

 

† Mária Bolibruchová 30. deň

Sobota

1. 10. 2016

sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky cirkvi

7:00

†  Jozef, Ján a rodičia z rod. Stelina

Nedeľa

2. 10. 2016

 

 dvadsiata siedma  nedeľa  v období

 cez rok

8:00

na úmysel    za zdravie a Božie požehnanie Štefana Brenkusa

10:30

za  veriacich  farnosti