Liturgické oznamy

Plán podujatí

· na budúci týždeň sú zimné kántrové dni (streda, piatok a sobota) - ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete

· dnes o 1400 príde do kostola sv. Mikuláš - pozvané sú všetky deti

· po skončení Mikuláša bude v kostole cca o 1500 (možno neskôr) modlitba posv. ruženca pod vedením ruže Mareka Vojtašáka

· dnes o 1500 (po Mikulášovi) bude na fare stretnutie malých lektorov

· kto má záujem počas sviatkov prijať vo svojej domácnosti koledníkov Dobrej noviny a pomôcť tak deťom v Afrike, nech sa zapíše do zošita v strede kostola - zapísať sa treba do štvrtej adventnej nedele

· ďalšie stretnutie koledníkov Dobrej noviny - nácvik koledy, bude v piatok o 1600 na fare

· organizátori srdečne ďakujú všetkým, ktorí ochotne pomohli pri pečení a roznášaní vianočných oblátok vo farnosti

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice

Neprehliadni 

Jubilejný rok sv. Martina

11. november 2016 - 11. november 2017

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

Víkendová príprava na sv. manželstva

pozri viac

Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.

spišský diecézny biskup

 

Milí bratia kňazi, zasvätené osoby a celý Boží ľud Spišskej diecézy,

s pocitom vďačnosti Bohu, Pánovi času a dejín si uvedomujeme svoju identitu Božích detí na základe daru viery a sviatosti krstu, ktorý nás zjednocuje. Uvedomujeme si tiež, že naša spišská partikulárna Cirkev plní svoje poslanie pod mocným príhovorom sv. Martina, biskupa z Tours, ktorý je nebeským patrónom nášho katedrálneho chrámu i celej diecézy. 

V novembri 2016 si pripomíname 1700 rokov od jeho narodenia a o rok, v novembri 2017, zas 1620 rokov od smrti tohto vynikajúceho svätca. Preto aj my, nadväzujúc na slávenie celocirkevného Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva, počnúc dňom 11. novembra 2016 až do 11. novembra 2017 budeme celý tento rok prežívať' ako Jubilejný rok sv. Martina, ktorý sa, v svojom živote vyznamenal mimoriadnou horlivosťou za prehĺbenie duchovného života veriacich, obdivuhodným úsilím o budovanie farských spoločenstiev v jeho diecéze Tours v Galli a skutkami milosrdenstva. 

Týmto otváram Jubilejný rok sv. Martina v Spišskej partikulárnej Cirkvi v uvedenom časovom vymedzení so všetkými náležitosťami, ktoré k tejto duchovnej a kultúrnej udalosti patria. 

Nech nás príklad života a čností sv. Martina podnieti k horlivosti vo vlastnom duchovnom živote, k odvahe vydávať svedectvo o svojej viere a ku konaniu skutkov telesného aj duchovného milosrdenstva. Nech sa všetky iniciatívy tohto jubilejného roka, tak spoločné ako aj fakultatívne, uskutočňujú pod záštitou sv. Martina a jeho mocný príhovor u Boha nech sa prejaví vo forme duchovného dobra, po ktorom v hĺbke srdca túžime a prosíme od láskavého Pána Boha. Plnomocné odpustky, ktoré nám pre tento jubilejný rok sv. Martina štedro udelil Svätý Otec František, nech sú pre nás zárukou získania Božích milostí a raz aj získania večnej blaženosti. 

Dané v Spišskej Kapitule, dňa 9. novembra, roku Pána 2016. 

 

 Mons. Štefan Sečka, spišský biskup 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu

Otvor Výzvu

 

Žiadosť

Otvor Žiadosť

deň

liturgické slávenie

čas

úmysel

Pondelok

5. 12. 2016

 

6:00

roráty

  za Božie požehnanie Milana Laštiaka

Utorok

6. 12. 2016

sv. Mikuláša, biskupa

 

 

Streda

7. 12. 2016

 

6:30

Detské roráty

  †  rodičov, st. rodičov, Martina a Štefana

Štvrtok

8. 12. 2016

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

7:00

†  Angela a Ondrej Portala

18:00

za  veriacich  farnosti

Piatok

9. 12. 2016

 

6:00

Roráty

†   Jozefína a Jozef Mordel

Sobota

10. 12. 2016

 

6:00

Roráty

† Janka, Ján a Milan Turác  278

Nedeľa

11. 12. 2016

 

  tretia adventná nedeľa

8:00

na úmysel  † Jozef a Terézia Šubjaková

10:30

za  veriacich  farnosti