Liturgické oznamy

Plán podujatí

· dnes o 1700 je v kostole stretnutie birmovancov a ich rodičov - prosím všetkých o účasť a každý birmovanec nech si so sebou prinesie Birmovník a lístok s podpismi sv. omší počas prázdnin; dnes sa na tomto stretnutí dozviete všetky potrebné informácie; najdôležitejšia z nich - sv. omša 3. septembra bude o 1030

· vo štvrtok pri večernej sv. omši začína Deviatnik k Duchu Svätému pred birmovkou - pozývam všetkých k modlitbe za birmovancov počas celých deviatich dní a birmovancom zdôrazňujem, že je to každý deň až do birmovky povinné

· zajtra v pondelok sú o 1800 na fare modlitby matiek

· ako ste zaregistrovali, druhá sv. omša na budúcu nedeľu je o 1030 a bude v kostole, nie na hájenke; Stretnutie pri Hviezdoslavovej horárni sa z rozhodnutia Oravského múzea v Dolnom Kubíne tohto roku nekoná; Rabčická heligónka, pokiaľ sa niečo mimoriadne nezmení, bude v Rabčiciach na budúcu nedeľu poobede o 1500 podľa počasia - buď v kultúrnom dome alebo na ihrisku pri škole

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice

Neprehliadni 

1656 - 1816 - 2016

360 rokov farnosti Rabčice a 200 rokov kostola Všetkých svätých

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

Víkendová príprava na sv. manželstva

pozri viac

Jubilejný rok postavenia a požehnania Kostola

Všetkých svätých v Rabčiciach

1.11.2015 – 1.11.2016

 

 

Podujatia počas Jubilejného roku kostola a farnosti

(je možná zmena, ako aj nárast podujatí)

 

 

celý rok – detské sv. omše – hlavná myšlienka je výročie kostola a farnosti – deti budú zbierať tzv. „rabčičáky“ – „mince“ s motívom výročia

 

 

 

 

September / október – slávnostné kázanie vdp. dekana Blažeja Dibdiaka (podľa jeho možností)

 

1.10. 2016 (sobota) – druhá púť k hrobom kňazov – podľa určenia dátumu sv. birmovania

 

3.9. 2016 (sobota) – sviatosť birmovania (podľa určenia termínu   o. biskupom)

 

z príležitosti možnosti získania úplných odpustkov  – adorácie, modlitby,...

 

ODPUST 2016 – slávnostný program (viac dní) – pozvaný diecézny o. biskup

Odpustky vo Svätom roku milosrdenstva

 

Sv. otec František hovorí -

„Prial by som si, aby jubilejné odpustky zasiahli každého ako ozajstná skúsenosť Božieho milosrdenstva, ktoré prichádza všetkým v ústrety s tvárou Otca, ktorý prijíma a odpúšťa, úplne zabúdajúc na spáchaný hriech. Pre zažitie a získanie odpustenia sú veriaci povolaní urobiť krátku púť cez Svätú bránu, otvorenú v každej katedrále alebo v kostoloch určených diecéznym biskupom, a v štyroch pápežských bazilikách v Ríme, ako znamenie hlbokej túžby po skutočnej konverzii. Rovnako nariaďujem, aby v pútnických chrámoch, kde bola otvorená Brána milosrdenstva, a v kostoloch, ktoré sú tradične označované ako jubilejné, bolo tiež možné získať jubilejné odpustky. Je dôležité, aby bol tento okamih spojený v prvom rade so sviatosťou zmierenia a slávením Eucharistie s dôrazom na milosrdenstvo. Bude potrebné sprevádzať toto slávenie s vyznaním viery a modlitbou za mňa a za úmysly, ktoré nosím v srdci pre dobro Cirkvi a celého sveta.“

 

Viac...

Stretnutie birmovancov a rodičov - 21.8. o 1700 v kostole – Informácie o príprave na birmovku, o Novéne, o brigáde a všetko k tomu potrebné...

Novéna k Duchu Svätému - v čase od 25.8. do 2.9. každý deň - účasť birmovancov na sv. omši a modlitbe (a k tomu aj nácviky - spev, program, služby...)

Brigáda pred birmovkou - 29.8. – podľa potrieb a nutnosti - úprava okolia kostola a fary, riadenie na fare (všetko), ....

Sviatosť zmierenia pred birmovkou - 1.9. – od 930 do 1100 

deň

liturgické slávenie

čas

úmysel

Pondelok

22. 8. 2016

Panny Márie Kráľovnej

7:00

† Janka a Alojz Klinovský

Utorok

23. 8. 2016

 

 

 

Streda

24. 8. 2016

sv. Bartolomeja, apoštola

18:00

za zdravie Štefana Brenkusa

50. nar.

Štvrtok

25. 8. 2016

 

18:00

† Peter Ogurek 30. deň

Piatok

26. 8. 2016

 

 

18:00

 

 za zdravie a Božie požehnanie Pavla Kázika  50. nar.

Sobota

27. 8. 2016

sv. Moniky

8:00

 

† Kristína a Ján Bolibruch

Nedeľa

28. 8. 2016

 

 

 dvadsiata druhá nedeľa v období

cez rok

8:00

na úmysel † Jozefína a  Augustín otec a syn Slovík

10:30

 

za  veriacich  farnosti