Liturgické oznamy

Plán podujatí

· vo štvrtok bude adorácia len do sv. omše (do 1400)

· v piatok po sv. omši bude polhodinové čítanie Biblie - možnosť získať úplné odpustky

· v sobotu uskutočnia do nášho kostola k sv. bráne púť z Rabče, sv. omšu by mali mať okolo 1500

· na budúcu nedeľu je zbierka na misie - kto chce, môže na tento úmysel prispieť príspevkom do pripravenej krabice pri dverách kostola

· modlitba posv. ruženca pol hodiny pred sv. omšou: utorok 8.B chlapci, streda 7.B dievčatá, piatok 7.B chlapci

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rabčice

Neprehliadni 

1656 - 1816 - 2016

360 rokov farnosti Rabčice a 200 rokov kostola Všetkých svätých

Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

Víkendová príprava na sv. manželstva

pozri viac

Jubilejný rok postavenia a požehnania Kostola

Všetkých svätých v Rabčiciach

1.11.2015 – 1.11.2016

 

PLAGÁT

 

Odpustky vo Svätom roku milosrdenstva

 

Sv. otec František hovorí -

„Prial by som si, aby jubilejné odpustky zasiahli každého ako ozajstná skúsenosť Božieho milosrdenstva, ktoré prichádza všetkým v ústrety s tvárou Otca, ktorý prijíma a odpúšťa, úplne zabúdajúc na spáchaný hriech. Pre zažitie a získanie odpustenia sú veriaci povolaní urobiť krátku púť cez Svätú bránu, otvorenú v každej katedrále alebo v kostoloch určených diecéznym biskupom, a v štyroch pápežských bazilikách v Ríme, ako znamenie hlbokej túžby po skutočnej konverzii. Rovnako nariaďujem, aby v pútnických chrámoch, kde bola otvorená Brána milosrdenstva, a v kostoloch, ktoré sú tradične označované ako jubilejné, bolo tiež možné získať jubilejné odpustky. Je dôležité, aby bol tento okamih spojený v prvom rade so sviatosťou zmierenia a slávením Eucharistie s dôrazom na milosrdenstvo. Bude potrebné sprevádzať toto slávenie s vyznaním viery a modlitbou za mňa a za úmysly, ktoré nosím v srdci pre dobro Cirkvi a celého sveta.“

 

Viac...

21.10. - po sv. omši polhodinové čítanie Božieho slova - ´možnosť získať úplné odpustky

deň

liturgické slávenie

čas

úmysel

Pondelok

17. 10. 2016

sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

 7:00

 †  Kristína Skočíková  a jej rodičia

Utorok

 18. 10. 2016

sv. lukáša, evanjelistu

18:00

za zdravie a BOžie požehnanie Veroniky  50. nar.

Streda

19. 10. 2016

 

17:30

s deťmi

 za zdravie a Božie požehnanie mamy  60. nar.

Štvrtok

20.10. 2016

 

14:00

za starších a dôchodcov farnosti

Piatok

21. 10. 2016

 

18:00

† Ján Sivoň 30. deň

Sobota

22. 10. 2016

 

7:00

za ružu Margity Papayovej

Nedeľa

 23. 10. 2016

 

 

     tridsiata nedeľa  v  období cez rok

misijná nedeľa

8:00

na úmysel   † Ignác Oleš

10:30

 

za  veriacich  farnosti